I&Masterclass

De I&Masterclass is een reeks van drie bijeenkomsten. We hebben nog plaatsen voor deelnemers die na hun studie aan de slag zijn gegaan bij gemeentes, Veiligheidsregio’s en RUD’s. Tijdens deze reeks van drie bijeenkomsten leren zij over de nieuwe wet en wat dit betekent voor de ruimtelijke ordening en leefomgeving, met een nadrukkelijke focus op omgevingsveiligheid. De I&Masterclass is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Veiligheid en Risico’s. Klik hier voor direct aanmelden.

Wat

Drie masterclasses met elke keer een andere invalshoek. Iedere masterclass start met een college, waarin topsprekers hun kennis aan je overdragen over de nieuwe wetgeving en het omgevingsveiligheidbeleid. Daarna gaan we aan tafel voor een talkshow met vast én wisselende gasten. Deelnemers aan de masterclass krijgen dan ook de kans zich in het gesprek te mengen. Afsluiting van de I&Masterclass is een ontwerpnacht, waarin we een nacht lang samen aan één casus werken. Hierover volgt later meer informatie.

De I&Masterclass is gratis. De selectie (op basis van achtergrond en motivatie) van deelnemers zal volgen in april 2017, zodra het programma (zie onder) compleet is. De I&Masterclass is een Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

Voor wie?

We zoeken jong professionals die  te maken hebben met de Omgevingswet en omgevingsveiligheid, bijvoorbeeld bij gemeentes, Veiligheidsregio’s of RUD’s. Zij zijn de mensen die het verschil gaan maken binnen organisaties die werken met de Omgevingswet en omgevingsveiligheid.

Er is ruimte voor 60 deelnemers aan de I&Masterclass. Indien nodig, vindt selectie plaats op basis van motivatie en diversiteit van de groep deelnemers. Van deelnemers verwachten we dat ze bij alle drie de blokken aanwezig zijn, want we zoeken immers gemotiveerde mensen. Bij afwezigheid worden gemaakte kosten in rekening gebracht. De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Plesmanweg in Den Haag.

Programma

Blok 1 | 29 mei van 16.00 tot 18.00 uur

Nieuwe wet, nieuwe werkwijze

De Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en doen. Vertrouwde procedures en middelen bij overheden en bij profit-organisaties moeten op de schop. Want roepen dat we iedereen aan tafel vragen is niet genoeg. Wat gaan we anders doen?

Sarah Ros is expert op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Zij spreekt tijdens de aftrap van de masterclass op het Praktijkcongres 11 mei en gaat bij de I&Masterclass nog een slag dieper. Niet alleen de basics komen aan bod, maar ook de gevolgen die de nieuwe wet zal hebben binnen organisaties. Overheden werken al druk aan de invoering van de Omgevingswet. Zelf begeleidde Ros dit proces bij de gemeente Haarlem.

Zijn adviesbureaus en andere profit-organisaties zich al bewust van de veranderingen die op stapel staan? Zo ja, waarom niet? Ervaren mensen vanuit bestaande organisaties en professionals die al op de ‘nieuwe manier’ werken, wisselen van gedachten aan tafel.

Blok 2 |12 juni van 16.00 tot 18.00 uur

Omgevingsveiligheid, wat heb ik daar aan?

Veiligheidsexperts wapperen al jaren met berekeningen van het groepsrisico als basis van hun adviezen. Maar met de nieuwe wet komt er een Schillenmodel, een ruimtelijke door vertaling van deze berekeningen, om te bepalen of de veiligheid van mensen voldoende is geborgd. Omgevingsveiligheid, dat samenhangt met risicobronnen als de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, staat in dit blok centraal.

Inge Jansen en Yos Purwanto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu leggen uit hoe het Schillenmodel werkt. Alex de Roos, expert op het gebied van externe veiligheid bij de provincie Zuid-Holland vergelijkt de oude werkwijze met de nieuwe en vertelt haarfijn waar de verschillen zitten.

Aan tafel praten we door met o.a. Maarten Hoorn, projectleider Omgevingswet bij Platform31. Hij kent de experimenten en ervaringen in het land als geen ander en geeft zijn visie. Menno de Jonge is veiligheidsconsultant bij de Veiligheidsregio Groningen en projectleider van het landelijk project dat moet zorgen voor de inbreng van Veiligheidsregio´s in de omgevingsvisies. Menno heeft een duidelijke mening over de wijze waarop de Veiligheidsregio´s aan de slag moeten om tijdig aan tafel te komen bij gemeentes.

Blok 3 | 3 juli van 16:00 uur tot 18:00 uur

De Omgevingswet op de tekentafel

Voor stedenbouwkundigen, architecten en andere mensen die plannen maken in het ruimtelijk domein heeft de nieuwe Omgevingswet behoorlijke consequenties.

Ad de Bont is partner en stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design. Daarnaast is hij parttime docent aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ad verbindt ontwerp, onderzoek en proces en weet veel over de impact van de Omgevingswet voor ruimtelijke planners. Hij beantwoordt in dit blok de vraag hoe je de nieuwe wet kunt gebruiken in het ontwerp en in de samenwerking met opdrachtgevers.

Marnix Scholman is eigenaar en stedenbouwkundige bij Share Urbanism. Hij schreef met zijn collega Thomas van Wanrooij een boek over de principes van Ontwerp Veilige Omgeving. Marnix vertelt aan tafel over zijn ervaringen met het ontwerpen van een veilige omgeving en de Omgevingswet.

 

Interesse?

Als je wilt deelnemen aan de masterclass kun je tot uiterlijk 14 april een mail sturen naar Marion van der Voort.  Vermeld je naam, studierichting en studiejaar waarin je afstudeert of bent afgestudeerd. Als je werkt vertel dan waar en wat je doet. Motiveer kort waarom je deel wilt nemen aan de masterclass.

Het Praktijkcongres is de aftrap voor de I&Masterclass. We bevelen het daarom aan ook deel te nemen op 11 mei. Vergeet je hiervoor niet aan te melden! Vermeld dan bij je inschrijving dat je je ook hebt aangemeld voor de I&Masterclass.

De inschrijving sluit op vrijdag 14 april. Deelnemers krijgen uiterlijk eind april per mail bericht of zij zijn geselecteerd of niet.