Expertsessies

Verdieping

Expertsessies

Tijdens de expertsessies zoeken we de diepgang op. We zoomen in op vier deelonderwerpen. U kiest uit:

Omgevingswet & OmgevingsveiligheidSarah Ros en Ferry El-Aaïdi

Hoe zit de wet nou echt in elkaar? Aan de hand van vragen van deelnemers (die bij de inschrijving zijn gesteld) biedt Sarah Ros verdieping en inzicht in de Omgevingswet. Ferry el Aaïdi gaat dieper in op het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid, waarbij het onder andere focust op het schillenmodel, op de minimumeisen en de (politieke) speelruimte die wordt geboden.

Proces- en organisatieverandering Noud Bex

Noud Bex is gemeentesecretaris van de gemeente Bernheze en leidde daar de organisatieverandering. Ook was hij nauw betrokken bij de cultuurverandering in een aantal gemeenten. Hij vertelt u (en gaat in gesprek met u) over de vraag hoe je als gemeente kan en moet veranderen om de Omgevingswet zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Implementatie van de Omgevingswet – Kristel Lammers

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Voor veel gemeenten begint dan een omslag, waarin de bestaande ruimtelijke, milieu- en veiligheidswetgeving wordt vervangen door een ander systeem. Hoe bereid je je daar optimaal op voor? Wanneer ga je echt over en hoe verloopt die transitie? Kristel Lammers is Programmamanager Invoering Omgevingswet Gemeenten en geeft een lezing aan de hand van vragen van deelnemers, die bij de inschrijving zijn gesteld. Ruimte dus voor gerichte verdieping.

Hoe ontwerp je (veilig) in de Omgevingswet? – Serge Vonk

In de Omgevingswet is er meer ruimte voor locatiespecifieke oplossingen. Top-down is immers vervangen door maatwerk. Maar hoe maak je een ontwerp dat aan de eisen voldoet die de nieuwe wet stelt. En hoe doe pas je het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid toe? Serge Vonk experimenteert hiermee op de Amersfoortse Wagenwerkplaats en vertelt over zijn ervaringen.