Ontwerpatelier XL

Aan de slag
11 mei 2017
15:15 - 16:30

Ontwerpatelier XL

Tijdens een Ontwerpatelier XL, met maar liefst 30 ontwerptafels, brengen we de opgedane kennis in de praktijk. Geen achter-over-leun-sessie maar actief aan de slag. Samen met verschillende disciplines werken we aan een realistische casus, met behulp van de systematiek van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Daarin moeten afwegingen worden gemaakt tussen programma, ruimte, omgevingsveiligheid en in de omgevingsvisie vastgelegde ambities. Onder eigen begeleiding van ateliermeester en stedenbouwkundige Ad de Bont.